Vol.526嫩模蔡文钰Abby私房猩红内衣配开档黑丝裤袜秀翘臀诱惑写真[58P]_蔡文钰_美媛馆

Vol.526嫩模蔡文钰Abby私房猩红内衣配开档黑丝裤袜秀翘臀诱惑写真[58P]_蔡文钰_美媛馆

因名金铅金液、神丹,副名也。春生苗,高二三尺,叶如紫苏叶而尖长,七月开黄白花,如小野菊,结实如茼蒿子,最黏人衣,狐气尤甚。

故诸证咸从形脏生,力转神藏仍与形脏俱。曰∶茎蔓乐延,稍壅辄溃,附本之瓜反小,近末之瓜转大,吮吸地液,性颇贪野狼,虽夏火主时,无妨水大含遍者也。

雄鸡冠血治中恶惊忤,涂口眼歪斜用老者。 黄烟入皮,则有戊已之灵。

因为正其次序,复付手民公诸世,增名为《本草分经》审治。近时徐兴公谱,复载有洞中红、净江瓶、陈山栗、玉胜、江萍。

主治心腹、膀胱寒热,利小便,止血,消瘀血。 点烹成丹,碎大块作太末,转丹还铅,会太末归太玄,下而上,外而内,元始合璧,动定九光,丹体备已。

橘皮里有筋膜,外黄内白,其味先甘后辛,其性从络脉而外达于肌肉、毛孔,以之治咳,有从内达外之义。受前此之木,生后此之金,离南而转西矣。

Leave a Reply