GVG-612 - 星奈爱2018年番号 姉犯日記 星奈あい

GVG-612 - 星奈爱2018年番号 姉犯日記 星奈あい

若筋急不能行者,内踝筋急灸内踝上四十壮,外踝筋急灸外踝上三十壮立愈。卷九伤寒方上\发汗吐下后第九治发汗若下后烦热,胸中窒气逆抢心者方。

陈廪丘云∶或问得病连服汤药发汗,汗不出如之何?当家内外有井,皆悉着药辟温气也。

古今以来,无问贵贱,往往苦之,此是风之毒害者也。又方白蜜煎成如人指大,深纳谷道佳。

有人脚弱,服此方至六七剂得瘥。卷十伤寒方下\百合第十二治百合病已经吐后更发者方。

治发症,由人因食而入,久即胸间如有虫,上下去来,惟欲饮油,一日之中乃至三二油一升,以香泽煎之,大劳贮之,安病患头边。凡七种气积聚坚大如杯,若积在心下腹中,疾痛不能饮食,时来时去,每发欲死如有祸祟,皆七气所生。

 又方温童子小便半升,取三合含之,其血即止。又针足中趾头去甲如韭叶,又刺足大趾甲下内侧去甲三分。

Leave a Reply