av空姐

av空姐

况湿去则土燥,无波可兴,何能作泻?必下取于肾水,而肾因胃火之盛,熬干肾水,不能上济于心,火益旺而水益枯,骨中无髓,安得两足之生力乎?

治法宜通大肠,佐之逐秽之味,然而草木之药,可通无形之结,不能通有形之结也。盖水虽生于火,而水涸之时,骤补夫火,则水不能制,而火且炎上,亦足以害之也。

人身之心肾,无刻不交。夫肝木不郁,则脾气得舒,肠亦安然输挽,顺流而下,何至动不平之鸣耶。

盖中风无风,风从内起;痉病则风从外入,风自成威,不必借重内痰之助,所以但有牵KT歪张之风象,绝无汹涌秘塞之痰声也。 但服此药,必须坚守三月不战,始可邀长久之乐,否则亦不过期月之壮,种子于目前已也。

一剂心清,二剂魄定,三剂邪散矣。感湿热之气,复感风邪,手足牵引,肉胸胀,低头视下,肘膝相构,人以为阳明之伤寒也,谁知是阳明之痉症乎。

今治下而下通,上何不通之有。此方但去补肝之血,全不利脾之湿者,以赤带之病,火重而湿轻也。

Leave a Reply