3d同人女奥特曼旧里番

3d同人女奥特曼旧里番

有本宜缓而急者,急治其本。可以重用,亦可一味专用,世人未知也,余表而出之。

木香之理气,以其香气归脾而味兼微辛,又得木气之温,力能疏土,且木香,茎五枝五叶五节五皆合脾土之数,故能理脾也。少阴主热,依积阳之气,故性大热者,直入下焦膀胱肾中,附子是也。

倘以为热,而投以芩、连、栀、柏之类,则火焰愈炽,苟用人参同附子、桂、姜之类以从治之,则火自退藏,消归乌有矣。降而攻破者,味必浓、气必烈、功兼破血,乃能攻积。

《内经》只言膻中者,臣使之官,喜乐出焉。乌梅极酸,能敛肝木,能化蛔虫,能去肉,皆是以木克土以酸收之之义。

 故论人身肝木司风之气化,当从《内经》东方生风之说。又何论于可君而不可臣,可臣而不可佐使或问当归补血,而补气汤中何以必用,岂当归非血分之药乎?

陈藏器云∶羚羊夜宿,以角挂木不着地,但取角弯中深锐紧小,犹有挂痕者是。鸡金不,其性亦不发。

Leave a Reply